VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
NOVIA
SV

Studerande går entreprenörskurs – enligt svenskt koncept

Företagsekonomiutbildningen i Åbo vill stärka företagandet inom högskolan och kommer därför att ordna en sk. Accelerator under våren, en åtta veckors verkstad där Noviastuderande i Åbo med en affärsidé får stöd i att utvecklas mot entreprenörskap.

Acceleratorn har väckt stort intresse bland studerande och på kursen kommer studerande inom både social- och hälsovård samt företagsekonomi att delta. Kursen består av åtta träffar med en veckas mellanrum. 

Acceleratorn består av en serie verktyg som är framtagna av Drivhuset i Sverige, en entreprenörsutvecklande organisation som fokuserar på att få studerande att starta eget. Novia har vid Campus Åbo startat ett nationellt Drivhus, Drivhuset Finland, som är värd för vårens kurs inom entreprenörskap. Mellan de veckovisa träffarna får studerande testa sina idéer.

”Inom företagsekonomi i Åbo har vi jobbat med entreprenörskap redan i många år. Nu finns ett ökat intresse för entreprenörskap på ett bredare plan än det företagsekonomiska. Entreprenörskap handlar ju inte bara om företagande, utan inbegriper ett aktivt förhållningssätt och initiativtagande, som de flesta behöver i arbetslivet idag”, säger Camilla Ekman, avdelningschef på företagsekonomi i Åbo och Drivhuset Finlands verksamhetsledare.

”Det talas mycket on Startup just nu, det är trendigt. Samtidigt låter startup ganska tech-fokuserat och skrämmer ofta bort en del av de potentiella entreprenörerna, framför allt inom vård- och sociala områden. Entreprenörsanda behövs på de flesta framtida arbetsplatser, och detta vill vi hjälpa alla studerande med”, säger utbildare Hanna Guseff, lärare i företagsekonomi. 

Entreprenörskursen, Acceleratorn startar 7 mars och följer ett koncept som baserar sig på service design i kombination med snabbtest och en lärandementalitet. Konceptet har Drivhuset i Sverige utvecklat i samarbete med Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

För mer information, kontakta: 
Yrkeshögskolan Novia, Hanna Guseff, lärare, tfn 040 556 2051, hanna.guseff@novia.fi

Fakta om Drivhuset
Drivhuset är en mötesplats för den som vill utveckla affärsidéer och entreprenöriellt driv. Genom Drivhusets insatser vill man få fler att våga ta steget till att starta och driva eget. Drivhuset Norden är en ekonomisk förening med fjorton medlemmar, bland dem Drivhuset Finland. Drivhuset Norden samlar organisationerna under ett och samma tak, vilket skapar en stark organisation med nordisk spridning.

Drivhuset Finland
Drivhuset Finland startades av Yrkeshögskolan Novia i juni 2018. Under hösten 2018 fungerade Drivhusets metoder som grund för Teaterutmaningen, ett 24-timmars samarbete där studerande utvecklade ett nytt koncept för Åbo Svenska Teater. Utmaningen samlade drygt 20 studerande från Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novias olika studieinriktningar.

Texten är publicerad här: https://www.novia.fi/om-oss/pressrum/pressmeddelanden/noviastuderande-i-abo-som-vill-bli-foretagare-gar-entreprenorskurs-enligt-svenskt-koncept

Relaterade historier

Se alla historier

Studerande-entreprenörskap på Yrkeshögskolan Novia

Det nationella projektet Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (OPI TOI) har skapat ett...

Läs mer

Novia öppnar Finlands första Drivhus

Föreningen Drivhuset i Finland startar i Åbo och Raseborg, och kommer med...

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!