VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
NOVIA
SV

Om Drivhuset

Drivhuset i Finland fungerar vid Yrkeshögskolan i Novia och stöder studerande, företagare och företag i att utveckla starka affärsidéer.

Drivhuset på Novia stöder studerande i affärsutveckling gällande deras egna företagsidéer som de vill förverkliga för att skapa sin egen arbetsplats. Vi stöder  även redan existerande företag tillsammans med våra  samarbetspartners.

I undervisningen på Novia arbetar vi med teaminlärning där studerande arbetar i team och driver egna företag – på riktigt. Teamföretagen är integrerade i studierna och vi coachar enligt Drivhusets metoder.

Många tror att entreprenörskap handlar om att förverkliga affärsidéer och starta nya, växande bolag. Visst är det ett exempel på entreprenörskap, men för oss betyder det så mycket mer. Entreprenörskap för oss handlar om att hitta nya hållbara lösningar för att skapa värde för andra och för världen. När förändringar sker väldigt snabbt, när det inte längre funkar att ”göra som vi alltid har gjort” och när både människor och verksamheter ser hinder och problem för en positiv hållbar utveckling, är entreprenörskap en viktig nyckel. Att kunna skapa hållbara värden för andra oavsett sitt sammanhang är nödvändigt för att vi ska kunna utvecklas och lösa utmaningar oavsett om de uppstår i vår egen vardag, på vår arbetsplats eller i samhället i stort. Därför är ”entrepreneurship everybodys business”.

Vår uppgift är att träna, utbilda, coacha och supporta människor med konkreta verktyg och våra forskningsbaserade metoder – Loopa och Tookig, så att de kan utveckla, testa och implementera nya idéer som gör skillnad. Världen blir allt mer komplex, utveckling går blixtsnabbt och det som vi uppfattar som sant idag ser annorlunda ut imorgon. Det ställer ökade krav på flexibilitet, förmåga att hantera osäkerhet, förmåga att se möjligheter och ett innovationsstödjande ledarskap, kompetenser som ofta beskrivs som entreprenöriella. Men entreprenöriella aktiviteter ökar också människors motivation, engagemang och känsla av meningsfullhet. Kompetenser och färdigheter kring värdeskapande blir högt prioriterat för att vi ska kunna möta stora samhällsutmaningar och hantera de förändringar som sker på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Att träna människors entreprenöriella förmågor ser vi därför som vår huvuduppgift.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!