VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
NOVIA
SV

Innovations-processer

Vänder utmaningar till möjligheter - i din organisation.

Drivhuset Novia är expert på att leda utvecklings- och innovationsprocesser i projekt, företag och organisationer inom såväl näringsliv som offentlig sektor.

Vi faciliterar och leder kreativa utvecklingsprocesser och vänder utmaningar till möjligheter. Vi kan också utbilda personer som själva ska leda processer vars syfte är att resultera i nya innovativa lösningar.

Handlingsbaserat arbetssätt
Genom vår kvalitetssäkrade utvecklingsmetod LOOPA tillför vi ett handlingsbaserat och konkret arbetssätt för hur utvecklings- och innovationsprocessen kan drivas framåt. Vi arbetar med dialog, perspektivbyten och interaktivitet.

Tookigt ledarskap
En utvecklings- eller innovationsprocess ställer stora krav på ledaren, eftersom denna typ av process präglas av hög osäkerhet för såväl vilka resultat som ska skapas som för de som ska skapa det som är okänt från början.

Drivhuset har, tillsammans med forskare på Göteborgs Universitet, skapat ett ledarskap som är anpassat för just den här typen av processer och projekt – TOOKIG – det vill säga utveckling som sker i kontexter som är:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!