VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
NOVIA
SV

KOMPETENS-UTVECKLING

Utveckla organisationens entreprenöriella tänkande

Kompetensutveckling

Har du en grupp människor omkring dig, som behöver utveckla sin kompetens inom ledarskap eller utveckla sin verksamhet? Vi erbjuder inspirationsträffar och också längre utbildningshelheter för ökat driv inom företags- och organisationsutveckling, med fokus på ledarskap, kommunikation eller utveckling.

Våra utbildningar är kvalitetssäkrade och utvecklade i samarbete med Chalmers entreprenörsskola.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!