VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
NOVIA
SV

Studerande-entreprenörskap på Yrkeshögskolan Novia

Det nationella projektet Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (OPI TOI) har skapat ett underlag för att utvidga och stärka nätverk för utbildning av entreprenörskap.  

Yrkeshögskolan Novia verkar i projektet genom att samordna verksamhetsmiljöer för studerandeentreprenörskap. Projektet syftar närmare till att stärka studerandes övergång till kompetenta arbetstagare för att effektivt möta arbetslivets behov. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta implementeras i Novia i utbildningarna företagsekonomi, musik, scenkonst, bildkonst, inredningsarkitektur och grafisk design.

Motivet för projektet är att företagsinkubatorer vid högskolorna skapar ett större intresse för entreprenörskap. Samtidigt främjar högskolemiljöerna idéer och innovation. Därav projektetYrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, som ämnar till att stärka studerandes entreprenörsintentioner genom att utveckla verksamhetsmiljöer för entreprenörskap samt skapa modeller och processer för pedagogiskt bruk.

Genom att öka studerandes entreprenörsverksamhet syftar projektet även till att öka samarbetet mellan högskolor och arbetsmarknadsaktörer. Detta för att effektivera studerandes övergång till arbetslivet. Genom ett ökat entreprenörstänk menas även att studerande kan möta arbetslivets internationalisering.

Projektet genomförs av nio universitet och åtta yrkeshögskolor. I projektet ämnar man inom Yrkeshögskolan Novia till att skapa verksamhetsmiljöer för studerandeentreprenörskap. Vidare har projektet realiserats genom att stärka och utveckla teaminlärningsmodeller enligt pedagogiska behov.

Vid Yrkeshögskolan Novia realiseras Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta i koncepten: teaminlärning, Set Your Focus, Bright Box, NÅA Business Center och Drivhuset Novia.

Inom den företagsekonomiska institutionen har man på tradenomutbildningen i Åbo sedan år 2009 agerat enligt en teaminlärningsmodell. Genom att anpassa utbildningen till teaminlärning skapas ett underlag för att stärka entreprenörskompetensen. Under projektet Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta har man speciellt satsat på att vidareutveckla de pedagogiska modellerna för teaminlärningen med fokus på dess uppbyggnad, mätning och handledning.

”Entreprenörskap är så mycket mer än viljan att starta ett eget företag. Ett entreprenöriellt mindset innebär bland annat att man som individ fokuserar på att lösa problem, skapa nya möjligheter och att man är självgående i det man gör. I dagens arbetssliv behöver man denna förmåga – och man kan stärka sin entreprenöriella sida. Inom Novia Business stärker vi entreprenörstänket genom att varje studerande under sin studietid jobbar med 10 – 15 företag i deras verkliga miljö och samarbetar med dem för att lösa affärsrelaterade problem. När studerande sedan kommer ut i arbetslivet, har de redan en diger arbetserfarenhet som hjälper dem att få jobb.” Hanna Guseff, Research Manager, Yrkeshögskolan Novia

Även i Jakobstads kulturutbildningar tillämpas en hybrid av teaminlärning. I kulturutbildningarna implementeras teaminlärningen för att öka studerandes entreprenörsintentioner. Som ett resultat av projektet Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta har man utvecklat verksamhetsformer för att stöda studerandes väg mot en ekonomisk hållbar verksamhet. Detta för att skapa förutsättningar för att leva på det egna utförda arbetet.

Set Your Focus är ett av verktygen som implementerats vid yrkeshögskolan Novia i Jakobstad. Den bärande idén grundar sig på frågeställningar som ska göra den studerande medveten om sin bakgrund, sin nuvarande situation och sina framtida mål. Genom detta erhåller den studerande såväl framgångsplanering som entreprenörsutveckling.

Vidare har projektet även resulterat i verksamheten Bright Box. Verksamheten utgörs av en grupp studerande som tillsammans med en handledare arbetar enligt syftet att ta lärdom av varandra. Genom Bright Box erhåller studeranden en chans att presentera det egna kunnandet i relation till sina framtidsvisioner.

I Åbo har projektet resulterat i NÅA Business Center. Organisationen grundar sig på ett samarbete mellan Handelhögskolan vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novias företagsekonomiska institution. Verksamheten utgör en mötesplats för affärsutveckling och entreprenörskap med målet att koppla samman studerandens och företagens behov.

Ytterligare har projektet gett upphov till Drivhuset Novia, vars idé uppkom inom projektet Archipealgo Business Development. Organisationen strävar till att stärka studerandes entreprenörskap genom metoder i service design. Verksamheten fungerar som ett underlag för studerandes egna affärsidéer. Även i teaminlärningen tillämpas Drivhusets metoder för att träna studerandes entreprenörskompetens.

Projektet som genomförts under perioden 01.08.2018 – 31.12.2020 slutförs nu med en förlängning fram till 31.05.2021.

Texten är publicerad här: https://www.novia.fi/novialia/bloggar/fui-bloggen/verksamhetsmiljoer-for-studerandeentreprenorskap-pa-yrkeshogskolan-novia

Relaterade historier

Se alla historier

Studerande går entreprenörskurs – enligt svenskt koncept

Företagsekonomiutbildningen i Åbo vill stärka företagandet inom högskolan och kommer därför att ordna...

Läs mer

Novia öppnar Finlands första Drivhus

Föreningen Drivhuset i Finland startar i Åbo och Raseborg, och kommer med...

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!